Türk Hukuk Bürosu

 

Dutch

Over ons

M&M advocatenkantoor is sinds 2003 gevestigd te Rotterdam. Ons advocatenkantoor heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een middelgroot kantoor. De advocaten en de juridische medewerkers van M&M zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en gespecialiseerde juridische dienstverlening.

Het is bij M&M mogelijk om in Turkije een juridisch proces te starten. Onze Turkse advocaten starten voor u een rechtszaak en zij verdedigen u in Turkije. Op deze manier zorgen wij ervoor dat al uw juridische problemen rechtstreeks vanuit Nederland opgelost worden.

De juridische dienstverlening van M&M bestaat niet uit tussenpersonen. Uw probleem wordt door een advocaat in behandeling genomen. U kunt altijd met uw advocaat persoonlijk contact opnemen.

M&M biedt u deskundigheid in het Turks Recht. Tevens behandelen wij ook problemen waarbij meerdere rechtssystemen betrokken zijn. Bij ons kunt u terecht voor al uw juridische vragen en rechtshulp.

Wij brengen het Turks Recht binnen uw bereik.

 

Onze advocaten zijn door de Orde van advocaten van Turkije gecertificeerd.

 

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U EEN AFSPRAAK MAKEN EN ONS BEZOEKEN

 

Werkgebied

Ondernemingsrecht

We bieden advies aan over Turkse vennootschappen. Deze vennootschappen zijn o.a. ltd. A.O. A.S. en K.O. (vergelijkbaar met Nederlandse vennootschappen: N.V., B.V., V.O.F.). Het is belangrijk om te weten dat beide landen verschillen hebben in bedrijfsvorming.

We bieden werkzaamheden aan op het gebied van vorming van een bedrijf in Turkije, een filiaal openen in Turkije, het opmaken van contracten, bemiddeling met de tegenpartij, distributie, advies over investeringen- en belastingrecht.

Onze advocaten bieden bovendien ook advies aan over investering- en subsidiemogelijkheden aan buitenlandse investeerders in Turkije.

 

Vordering- en incassorecht

Wij bieden werkzaamheden over incasso aan in Turkije en bovendien bieden wij ook werkzaamheden aan debiteuren over incasso in Turkije. Het is mogelijk om een schuld te vorderen dat gebaseerd is op een beschikking van de rechtbank of documentatie. Als de incassoprocedure in Nederland niets oplevert, is het mogelijk om een vermogenonderzoek te starten in Turkije over de bezittingen (geld bij de bank, onroerend goed en waardevolle roerend goed) van de crediteur in Turkije. Als de crediteur in Turkije wel vermogen heeft, dan is het mogelijk om d.m.v. een procedure dit te vorderen.

 

Onroerend goederenrecht

Wij bieden advies aan over conflicten die ontstaan zijn door koop- en verkoop van onroerende goederen. En indien het nodigs is, starten we ook een procedure hierover bij de rechtbank.

Wij bieden ook werkzaamheden aan over onenigheden bij overeenkomsten, die veroorzaakt zijn door verkoop van projecten.

U kunt ons advies vragen over de onroerend goed die u heeft gekocht. Onze advocaten onderzoeken de onroerend goed op executoriaal beslag, conservatoir beslag of pandrecht en andere beperkingen bij het kadaster. In geval van aanwezigheid van deze beperkingen, wordt er een rapport aan u geleverd waarin de betekenissen en de gevolgen van deze beperkingen staat en wat het met zich mee zal brengen in Turkije.

Wij bieden ook advies en werkzaamheden aan over de registratie van het kadaster, verdeling van de gezamenlijke onroerende goederen en conflicten van het corporatierecht. Onze Turkse advocaten lossen uw zaak vanuit Nederland op zonder dat u naar Turkije hoeft te gaan.

Huurrecht

We bieden werkzaamheden aan over het opstellen van een huurcontract, het opsturen van een waarschuwing, het incasseren van het huurbedrag en de ontruiming van het gehuurde pand in Turkije.

Erfrecht

Wij bieden advies en werkzaamheden over het testament, het opstellen van een testament, aangifte van het successierecht bij de belastingdienst, de verdeling van de erfenis, de schijnverkoop van de erfenis en de procedure van gelijkzetting van de erfenis.

De procedures over schijnverkoop helpt de rechthebbenden (voornamelijk de dochters van de erflater) om hun recht te verkrijgen.

Bij de gelijkzetting van de erfenis wordt de te veel gegeven erfdeel opnieuw verdeeld. Door middel van deze procedure worden de delen gelijk verdeeld. Onze advocaten zullen u vanuit Nederland, vertegenwoordigen in Turkije.

Familierecht

Wij bieden werkzaamheden aan op het gebied van familierecht; echtscheidingsrechtzaak, erkenningrechtszaak van buitenlandse beschikkingen, alimentatie, materiële en immateriële schadevergoeding en verdeling van het huwelijksvermogen.

Het is mogelijk om direct een echtscheidingsrechtzaak vanuit Nederland te starten of een erkenningrechtszaak te openen.

Het voordeel om een echtscheidingsrechtzaak in Turkije te starten is, dat het mogelijk is om materiële en immateriële schadevergoeding aan te vragen.

De verdeling van het huwelijksvermogen van voor 2002 verschilt met het huwelijksvermogen na 2002. Hierbij speelt de huwelijksvoorwaarden, de datum van het huwelijk en de datum van de aankoop van een goed, een grote rol.

Onze Turkse advocaten kunnen uw familierechtszaken vanuit Rotterdam voor u oplossen.

Erkenningrechtszaken

Om een beschikking die in Nederland is genomen in Turkije geldig te laten verklaren, wordt er een erkenningrechtszaak geopend.

Europese Verdrag van de Rechten van de Mens

Het EVRM biedt burgers van de aangesloten landen de mogelijkheid om de eerbiediging, of gebrek daaraan, van hun rechten en fundamentele vrijheden te laten toetsen door een rechterlijke macht. Hiertoe kunnen zij een procedure aanspannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wij bieden advies en werkzaamheden hierover aan. Het is mogelijk om een procedure via ons te starten.

Hieronder zijn enkele voorbeelden gegeven over wat er in de EVRM staat:

Recht op leven, verbod op foltering, verbod van slavernij en dwangarbeid en recht op vrijheid en veiligheid, recht op eerlijk proces en eigendomsrecht.

Pensioen en Sociale verzekeringen

Gebaseerd op wetgeving nummer 3201 is het mogelijk om met pensioen te gaan door premie aankoop. Wij bieden advies en werkzaamheden aan over dit onderwerp. Wij stellen de documenten op, we doen de aanvraag ernaar, we doen vordering tot betaling en tevens doen we ook aanvraag naar uitbetaling van het loon.

 

Tarieven

Wanneer een zaak wordt aangenomen, wordt de prijs van te voren afgesproken. Op deze manier komt u niet voor verassingen te staan. Een eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend. In dit eerste gesprek van ongeveer 15 minuten, zal de advocaat uw zaak bekijken, en een raming maken van de kosten. Indien het doel van het gesprek advies vragen is, dan hoort u een bedrag over te maken. Het eerste gesprek verplicht u niet tot het geven van een opdracht.

De kosten van het uitvoeren van de opdracht zijn gebaseerd op een uurtarief. Maar op aanvraag kunnen we ook het totale bedrag opgeven. De keuze op het uurtarief of het totale bedrag is gebaseerd op de wil van de cliënt, de soort van de zaak of andere factoren.

U kunt meer informatie over het bedrag krijgen tijdens het bezoek.

Vertaling

De beëdigde vertaler waar we mee samenwerken, vertalen teksten vanuit het Turks naar het Nederlands en vanuit het Nederlands naar het Turks.

Ons bureau beschikt over ervaring van juridische teksten.

De documenten die vertaald moeten worden, worden bestudeerd en er wordt een bedrag voorgelegd. Aan de hand van de prijs, kan worden beslist of de vertaling doorgaat of niet.

Voor vertalingen kunt u ons bereiken via de nummers die hieronder zijn vermeld.

 

Contact

M&M HUKUK BUROSU

Adres: Wilhelminaplein 1

3072 DE Rotterdam

Tel:        010-215 01 31

Mail: info@turkhukuk.nl