Avukatlık Bürosu - Advocatenbureau - Lawyers Bureau

TANIMA-TENFİZ DAVASI

Tanıma ve tenfiz ne demektedir?

Tanıma tenfiz davası sadece mahkeme kararları için açılır. Yani bir yabancı mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli veya uygulanabilir olması için açılan davalardır.

Tanıma ve tenfiz kavramları birbirlerine benzeyen ancak iki farklı usulararası hukuk kavramıdır. Bu iki kavrama dayanarak açılan davalar birbirlerine çok bezemekle beraber gerek uygulaması gerekse sonuçları farklı davalardır.

a-Tanıma Davası Nedir?

Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de idari işleme dayanak olması (örneğin nüfus kayıtlarının değişmesi) veya kararın kesin delil veya kesin hüküm etkisinden yararlanmak için açılan davadır.

b-Tenfiz Davası Nedir?

Yabancı mahkeme kararında ki uygulanabilir hükümlerin (mesela bir davada alınan alacak kararın icra ile alınabilmesi için ) Türkiye’de de uygulanması için açılan bir davadır.

Uygulamada en çok yabancı mahkemelerden alınan ve Türkiye’de icraya konulması gereken kararların ve yabancı boşanma kararlarının tanıma ve tenfiz davası konusu olduğu görülmektedir.

Türkiye’de icraya konulması gereken karar nelerdir?

Yabancı bir mahkemeden (Hollanda mahkemesinden) alınan bir kararda bir tarafın alacağının olduğuna karar verilmiş ve bu alacak ilgili ülkede alınamamış ise Türkiye’de açılacak bir tenfiz davası ile karar Türkiye’de icra konulabilir ve alacak icra yolu ile alınabilir.

Boşanma kararının tanıması veya Tenfizi nasıl yapılır?

Yabancı bir ülkede boşanan eşler eğer konsolosluk aracılığı ile nüfus kayıtlarını değişteremezler ise o takdirde bu boşanma kararının Türkiye’de geçerli hale gelebilmesi için tanıma veya tenfiz davası açmak zorundadırlar.

Eğer sadece nüfus kayıtlarında ki evlilik kaydının değiştirilmesini istiyorlar ise Türkiye’de açılması gereken dava tanıma davasıdır.

Ancak, yabancı boşanma kararında nafaka, mal paylaşımı ve benzeri bir karar var ise o takdirde Tenfiz davası yapılarak bu kararın Türkiye’de icraya konulabilir bir karar haline gelmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yani sadece tanıma yapılır ise boşanma kararı dışına ki diğer kararları icraya koyma imkanı olmayacaktır.

Vesayet Kararlarının tanıtılması ve Tenfizi nasıl yapılır?

Daha önce yabancı vesayet kararları kamu düzeni sebebiyle Türkiye’de tenfiz edilemiyordu. Türkiye’de aynı davayı yeniden açmak gerekiyordu. Ancak daha sonra yapılan içtihat değişikliği ile yabancı vesayet kararlarının tanıma tenfiz davası ile Türkiye’de geçerli hale getirilmesine imkan tanınmıştır.

Etiketler:alacak davalarının tanınması ve tenfizi, boşanma kararların tanıması ve tenfizi, tanıma davası, tanıma davası nedir? konsoloslukta boşanma, tenfiz davası, tenfiz davası nedir?, türkiyede boşanma, uluslararası hukuk, vesayet kararı, vesayet kararının tanınması ve tenfiz, yabancı mahkeme kararı

tr_TR