Avukatlık Bürosu - Advocatenbureau - Lawyers Bureau

Çalışma Usulu ve Ücret

ÜCRET

İşin veya davanın mahiyetine, ilgilin isteğine göre uygun olan ücretlendirme sistemi ile çalışılmaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki ilgili daha işin başlangıcında ücret ile ilgili olarak kolay anlaşılan, önceden belirlenebilir ve sürpriz içermeyen ayrıntılı bilgi almaktadır.

İlk görüşmede sadece tanışma için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak, görüşme sırasında ilgili, sorunları hakkında danışmanlık ve özel bilgi istediği takdirde ilk görüşme dahi olsa ücret talep edilmektedir.

Aşağıda ücret ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır. Daha ayrıntılı ve kesin bilgiyi ilk görüşmede edinebilirsiniz.

1-Saat Ücreti

Genel olarak dava dahil bütün çalışmalar saat ücreti  olarak ücretlendirilmektedir. Özellikle danışmanlık veya dava konusu olmayan işlemler veya dava dışında yapılan tüm işlemler için saat ücreti uygulanmaktadır.

Saat ücreti genel olarak işin mahiyetine göre en düşük 125 euro ex BTW ile 250 euro ex BTW arasında değişmektedir.

2-Sabit Fiyat anlaşması

İşin mahiyetine veya müvekkilin talebine göre işin veya davanın başlangıcında  sabit bir ücret anlaşması da yapılabilmektedir.

3-Sonuca bağlı ücret-no cure- no pay

Bu sistem kanunen yasaktır. Ancak, davanın türüne göre risk hesaplaması yapılabilmesi halinde  no cure-no pay sistemi dışında başka ücretlendirme sistemleri uygulanabilir.

4-Büro Giderleri

Dava veya işe ilişkin olarak büro giderleri ayrıca ücretlendirilir ve ücret sözleşmesinde işin ve davanın mahiyetine göre bu ücret belirlenir.

nl_NL