Avukatlık Bürosu - Advocatenbureau - Lawyers Bureau

Berichten met een Label ‘vesayet kararının tanınması ve tenfiz’

Tanıma ve tenfiz ne demektedir?

Tanıma tenfiz davası sadece mahkeme kararları için açılır. Yani bir yabancı mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli veya uygulanabilir olması için açılan davalardır.

Tanıma ve tenfiz kavramları birbirlerine benzeyen ancak iki farklı usulararası hukuk kavramıdır. Bu iki kavrama dayanarak açılan davalar birbirlerine çok bezemekle beraber gerek uygulaması gerekse sonuçları farklı davalardır.

nl_NL