Avukatlık Bürosu - Advocatenbureau - Lawyers Bureau

AİLE HUKUKU

Aile hukuku aile bireylerinin birbirleri arasındaki ilişkileri düzenleyen ve kişisel alaları belirleyen ve bu alana en çok etki eden hukuk dalıdır. Nişanlanma, evlenme, boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı, kadının soy ismi, çocuğun soy ismi ve benzeri pek çok konuyu aile hukuku belirlemektedir.

BOŞANMA DAVASI

Evliliği sona erdiren davadır. Pek çok sebeple boşanma davası açılabilir. Türk hukukunda kusur ilkesi benimsenmiş ve ayrıca özel boşanma sebeplerine yer verilmiştir.

A-Özel Boşanma Sebepleri

✔Zina,

✔hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,

✔suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

✔terk,

✔akıl hastalığı

özel boşanma sebebi olarak sayılmıştır.

B-Genel Boşanma Sebebi

Ayrıca evlilik birliğinin temelinden sarılması kavramı ile de özel boşanma sebepleri dışında kalan sebeplerle de boşanmaya imkan tanıyan genel boşanma sebebi sayılmıştır.

Hangi Ülkede Boşanma Davası Açmalıyım?

Boşanma davasının hangi ülkede açılacağı avukatlarla yapılacak görüşmede ve tarafların ihtiyaçlarına ve tarafların özel durumlarına göre belirlenmelidir.

Çünkü özellikle, Türkiye’de ki mal varlığının paylaşımı ve boşanmaya bağlı tazminat talepleri olacak ise o takdirde Türkiye’de boşanma davası açmak daha avantajlı olabilmektedir.

Boşanma ve mal Paylaşım Davası Nasıl Yapılır?

Boşanma sırasında eşler mal paylaşımı için anlaşamıyorlar ise veya veya mal varlığı eşlerden birinin üzerinde ise o takdirde mal paylaşım davası açılması gerekmektedir. Bu durumda eşlerin payları hesaplanacak ve bu hesaplama üzerinden hakim karar verecektir. Malların paylaşımı ile ile ilgili olarak 2002 yılında ki kanun değişikliği önem arz etmektedir.

2002 yılı Öncesi Edinilen Mallar?

Bu tarihten önce edinilen mal varlığında (ev, arsa, dükkan veya başka ticari mülk, araba banka hesabı) mal ayrılığı rejimi geçerlidir ve mal kimin üzerine ise mülkiyet prensip olarak ona aittir ve diğer eş ancak o malın alımına yaptığı katkıyı ispat edebilirse bir pay alabilmektedir. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir dava türüdür ve özellikle ispat konusunda diğer mal paylaşım türlerinden ayrılmaktadır.

2002 sonrası Edinilen Mallar?

Genel prensip olarak eşler başka bir mal rejimi seçmemiş iseler 2002 yılından sonra ki evliliklerde veya 2002 yılından sonra edinilen mal varlığının paylaşımında edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir ve aile kavramının anlamına daha uygun bir paylaşım rejimidir.

Boşanmaya bağlı Maddi ve Manevi tazminat Davası Nedir?

Bir çok ülke hukukunun aksine Türk hukuk sistemi aile hukuku içerisinde maddi ve manevi tazminat kavramlarına yer vermiştir. Bu sebeple boşanmada kusurlu olan ve aile birliğinin yıkılmasına kusurları ile sebep olan eş diğer eşe sosyal ve ekonomik durumlarına göre uygun bir tazminat öder.

Bu imkanın Hollanda hukukunda yer almaması sebebiyle özellikle tazminat isteyen eşin Türkiye’de boşanma davası ile birlikte maddi ve manevi tazminat davası açması veya Hollanda’da boşandıktan sonra Türkiye’de süresinde yine bu davayı açması gerekir.

Evlilik süreci içerisinde, ağır kusurları ile eşini üzen, ona hakaret eden, toplum içerisinde küçük düşüren, fiziksel veya psikolojik şiddet uygulayan, aldatan veya bunlar gibi kusur sayılacak davranışlarda bulunan eş diğer tarafa tazminat öder.

Nafaka Nedir ve Nasıl Alınır?

Nafaka, boşanma süresince veya boşanmadan sonra ekonomik olarak zorda olan eşe ve çocuklara ödenen bir miktar paradır.

Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası gibi türleri vardır. Nafaka eşlerin sosyal ekonomik durumları ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmektedir.

Nafaka alacağı uluslar arası sözleşmelerle de korunmuş bir alacaktır ve ödememesi halinde tazyik hapsi dahil olmak üzere özel yaptırımlar ile nafaka borçlusunu ödemeye zorlayabilen bir alacaktır.

Türkiye’de nafaka davası ve nafakanın Türkiye’de alınması için uygulanacak hukuk özel uygulamalara ve yaptırımlara tabidir. Bu durum nafaka hakkı sahibinin hakkına ulaşmasını hızlandırmaktadır.

Hollanda’da ki nafaka alacağımı Türkiye’de tahsil edebilir miyim?

Hollanda’da bir nafakaya hükmedilmiş ise ve nafaka borçlusu Hollanda’da geliri veya işi olmadığı için bu nafakayı ödemekten kaçınır ise ve Türkiye’de de mal varlığı var ise o takdirde nafakanın Türkiye’de tahsil edilmesi mümkündür. Bunun için uluslararası sözleşmelerde ki hükümlerden ve Türk hukukun tanıdığı imkanlardan yararlanmak yeterli olacaktır.

Velayet Davası Nedir?

Velayet hukuku çocuğun boşanma sonrasında kimin ikametgahında kalacağı ve çocuk hakkında anne veya babadan hangisinin karar vermeye yetkili olduğunu düzenleyen hukuk dalıdır. Çocuğun velayeti ulusal ve uluslararası sözleşmelerle korunmuştur. Çocuğun yaşı, anne ve babanın sosyal ekonomik ve psikolojik durumları ve belirli bir yaştan sonra çocuğun isteği de velayetin belirlenmesinde rol oynamaktadır.

Tanıma ve tenfiz ne demektedir?

Tanıma tenfiz davası sadece mahkeme kararları için açılır. Yani bir yabancı mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli veya uygulanabilir olması için açılan davalardır.

Tanıma ve tenfiz kavramları birbirlerine benzeyen ancak iki farklı usulararası hukuk kavramıdır. Bu iki kavrama dayanarak açılan davalar birbirlerine çok bezemekle beraber gerek uygulaması gerekse sonuçları farklı davalardır.

MİRAS HUKUKU

Hukuk, doğum öncesinden başlayarak insanın bütün hayatını ve ölümden sonra ki hayatını da düzenlemektedir.

Ölüm sonrasını düzenleyen en önemli hukuk dalı miras hukukudur.

Vefat eden kişinin mal varlığı, borçları, dilekleri, sosyal medya hesapları ile ilgili olarak neler, nasıl yapılmalıdır? Bu sorunun cevabı miras hukukunun konusunu oluşturur.

tr_TR